hasr


hasr
(A.)
[ ﺮﺼﺣ ]
tahsis etme, ayırma, vakfetme, adama.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • haşr — (A.) [ ﺮﺸﺣ ] kıyamet, haşır …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • HASR — Keşfetmek. * Yorulmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HAŞR — (Haşir) Toplanmak, bir yere birikmek. * Toplama, cem etmek. * Kıyametten sonra bütün insanların bir yere toplanmaları. Allahın, ölüleri diriltip mahşere çıkarması. Kıyamet. * Bir tohumun içinden büyük ağaçlar çıktığı gibi, her bir insanın acb üz… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HAŞR-İ CİSMANÎ — Cisimle, cesedle dirilme. Bedenlerin ve vücudların haşri. (Sual: Kusurlu, noksaniyetli, mütegayyir, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle ve cennetle ne alâkası var? Madem, ruhun âli lezaizi vardır; ona kâfidir. Lezaiz i cismaniyye için bir… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HASR-I FİKİR — Bir şeye bütün fikrini vermek ve başka şeyle meşgul olmamak tarzı ve düsturu ile o şeyde veya meslekte mütehassıs ve muvaffak olmaya çalışmak. Bütün fikri çalışmayı bir şey üzerinde toplamak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HASR-I NAZAR — Sadece bir şeye bakıp dikkat etmek. * Yalnız bir mevzu veya meslek üzerinde çalışıp onda mütehassıs ve muvaffak olmaya çalışmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HASR-I ÖRFÎ — Herkesçe bilinen belli bir şey. Böyle meşhur bir şeye mahsus olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HASR-I İŞTİGAL — Bütün çalışmaları bir şeye hasretme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HAŞR SURESİ — Kur an ı Kerim in 59. suresi olup Medine i Münevvere de nâzil olmuştur …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HAŞR U NEŞR — Toplanıp dağılmak, yayılmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük